عنوان(بررسی تحلیلی درجه باز بودن مالی روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری)

توسعه مالی,درجه باز بودن مالی,درجه باز بودن تجاری,دانلود پایان نامه رشته اقتصاد,بررسی تحلیلی درجه باز بودن مالی روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری,اثر درجه باز بودن مالی روی توسعه مالی,دانلود پایان نامه اقتصاد,دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه اقتصادیبررسی تحلیلی درجه باز بودن مالی روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری|42042018|flh1449028|
هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی تحلیلی درجه باز بودن مالی روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

آزاد سازی مالی و درجه باز بودن مالی و تجاری و اثر آن بر توسعه مالی از مباحث مهم سیاست های اقتصادی است


مشخصات فایل
تعداد صفحات42حجم0/117 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته اقتصادبررسی تحلیلی درجه باز بودن مالی روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری چکیده: بازارهای مالی کارآمد و قوی از جمله ساز وکارهای مهم در عرصه اقتصادی به شمار می‌‌روند. بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به توسعه مالی و در پی آن به توسعه اقتصادی دست یافت. در واقع عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می‌‌رود، با توجه به این که آزاد سازی مالی و درجه باز بودن مالی و تجاری و اثر آن بر توسعه مالی از مباحث مهم سیاست های اقتصادی است لذا در این مطالعه این فرضیه که گسترش تجارت و آزادسازی مالی، موجبات توسعه مالی در ایران و شرکای تجاری آن در طی دوره زمانی 2009-1996 را فراهم می‌‌سازد، آزمون می‌‌شود. بدین لحاظ الگوی اقتصاد سنجی توسعه مالی به پیروی از بالتاجی و همکاران(2007)، تصریح شده و یک مجموعه داده های تابلوئی ایجاد و از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شده است. بر این اساس نتایج تجربی مطالعه نشان دادند که اثر باز بودن تجاری بر توسعه مالی معنادار است. در مورد اثر درجه باز بودن مالی نشان داده شد که هرچه سهم اعتبارات بخش خصوصی و بانکداری در تولید ناخالص داخلی بالاتر رود، توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می‌‌بخشد. کلید واژها:توسعه مالیدرجه باز بودن مالیدرجه باز بودن تجاریروش گشتاور های تعمیم یافته مقدّمه توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میّسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی اهمیّت زیادی داده می‌‌شود. سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برا ی توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می‌‌تواند باعث توسعه یک کشوردر حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشور ها پویا تر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرّک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می‌‌شود. در این میان اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشورقابل توّجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی می‌تواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز ‌نماید. فهرست مطالببررسی تحلیلی درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری 1چکیده: 11- مقدّمه 32- مبانی نظری تحقیق 62-1- باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی 62-2- مروری بر مطالعات 112-3- ارائه الگوی توسعه مالی 132-4- روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) 253- برآورد الگوی توسعه مالی 274– تحلیل نتایج تجربی 31جدول (1): نتایج حاصل از برآوردالگو برسطح توسعة مالی كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به روش GMM 316- نتیجه گیری 35منابع: 36
"

مطالب دیگر:
استراتژیک مدیریت بازار و طراحی سیستم و اجراارتباطات جمعی وفرهنگ و بررسی آن در‌‌ رسانه‌ها و هویت و تهاجم فرهنگیاعتیاد اینترنتی در نوجوانان و بررسی اعلائم و گونه شناسی و دیدگاهها در این زمینه همراه با نتایج تحقبررسی اعجاز قرآن از نظر هماهنگی و اعجاز علمی و بیانیبررسی چگونگی افزایش انگیزه و اعتماد به نفس و بهبود بخشیدن به زندگی از طریق ورزشاقتصاد بین المللی و بررسی سه سازمان مالی و پولی و تجارتیمسجد شیخ لطف اله اصفهان و بررسی تاریخچه و هنر و معماری آننگاه اجمالی به ازدواج و بررسی معایب و محاسن آنبررسی معماری و تاریخچه و موقعیت جغرافیایی نواحی دیدنی افغانستان و مروری بر شهرهای مهم افغانستانبررسی معماری مدرن موزه شیشه واشنگتنبررسی تخصصی تبلیغات صحیح و فرهنگ و دانش و اهمیت پژوهش در آننماي داخلي ساختمان و بررسی کف پوش ها و آشپزخانه و شومینه و رنگبندی صحیحنیازهای معنوی انسان و بررسی نظریه روحیون و مادیون و دیدگاه امام خمینی در این رابطهوحي در قرآن و بررسی امکان و کیفیت نزول و کاتبان وحیبررسی هوش مصنوعی و سیستم های خبره و ربات هاتعریف برق و اجزای آن و بررسی چگونگی و لزوم حفاظت و ايمني درکار با برقبررسی ايزولاسيون حرارتي و ساختمان هاتعليم و تربيت از ديدگاه اسلام و جايگاه آن در نظريه هاي تربيتي و بررسی چالش هاي عصر حاضررابطه ي دين و سياست و بررسی اهداف سياسى دين و رسالت انبياسازه هاي بتني و چگونگی ساخت يك ساختمان ايمن و بررسی فوم بتن و بتن الیافیلیبرالیسم و بررسی آن در اخلاق و مذهب و سیاستبررسی روح از نظر قرآن و جنبه علمی آن و نگاهی به مرگ و ماهیت آنحجاب و بررسی عوامل ایجاد بدحجابی و راههاي مقابله با آن در جامعهبررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد همراه با نمونه های آماری و بررسی نقشبررسی نقش دین در جامعه و انواع ایده آل جوامع و تنظیم راه بشریت