عنوان(نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری)

مقاله,دانلود مقاله,پروژه,ارزش افزوده اقتصادی,جریان های آزاد نقدی,ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مدیران ,پاداش مدیران ,معیارهای حسابداری,حسابدارینقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری|41008231|flh1449028|
هم اکنون فایل با مشخصه ی نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.چکیده

با وجود چالش های ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین گروه‌های ذینفع مرتبط با واحد تجاری شاهد هستیم از معیارهای حسابداری نظیر درآمد هر سهم[1] (EPS) ، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام[2](ROE) و یا بازدهی سرمایه گذاریها[3] (ROI) به منظور ارزیابی عملکردواحدهای تجاری استفاده می شود. وحتی از این معیارها برای تنظیم طرحهای انگیزشی و پاداشی مدیران استفاده شده است. در این مقاله که حاصل یک مطالعه توصیفی است به نقد و ارزیابی معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد و گزارشگری مالی واحد های تجاری پرداخته می شود و با توجه به شرایط تحول یافته ناشی از جهانی شدن اقتصاد چالش اساسی مدیریت بنگاه‌های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها و بخصوص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار معرفی می گردد. شاخص اصلی ارزش آفرینی و ارزیابی عملکرد معیار ارزش افزوده اقتصادی[4](EVA) یا سود اقتصادی[5] معرفی می گردد. این شاخص برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری و تنظیم طرحهای انگیزشی مدیران کاربرد دارد و ضمن تأکید بر اهمیت آن، چگونگی محاسبه و تعدیلات لازم بر سود وسرمایه حسابداری به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مطرح می شود. همچنین معیار جریان های آزاد نقدی[6](FCF) به عنوان شاخص دیگری در ارزیابی عملکرد و گزارشگری ارزش های واحد تجاری معرفی می گردد. نمونه هایی از بنگاه‌های موفق که از این شاخص ها برای ارزیابی عملکرد خود استفاده نموده اند معرفی می شود.


مطالب دیگر:
پاورپوینت بیماری سفیدک سطحی مو powdery mildewپاورپوینت بیماری سلدانلود پاورپوینت زیست شناسی جانوریپاورپوینت بیماری هاری و حیوان گزیدگیپاورپوینت بیماری های شغلی و اداری (استرس و فرسودگی های شغلی)پاورپوینت بیماری های قلبی عروقی در بارداریپاورپوینت بیماری های مادرزادی قلبپاورپوینت بیماری وباپاورپوینت بیماریهای تغذیه ایپاورپوینت بیماریهای تنفسی، عفونت تنفسی و علائم آنپاورپوینت بیماریهای حاد نشخوارکنندگان کوچکپاورپوینت بیماریهای خودایمنی دستگاه عصبیپاورپوینت بیماریهای ریوی تومورهای ریهپاورپوینت بیماریهای شغلی و سرطانهای شغلیپاورپوینت بیماریهای قلبی و ریویپاورپوینت بیماریهای مزمن انسدادی ریه COPDپاورپوینت بیماریهای مشترک بین انسان و دامپاورپوینت بیماریهای مشترکپاورپوینت بیماریهای مقاربتی جنسیپاورپوینت بیماریهای منتقله از راه آب و غذاپاورپوینت بیماریهای نقص ایمنیپاورپوینت بیوانرژتیکپاورپوینت بیوتکنولوژی جنگلپاورپوینت بیوسنسور (زیست حسگر)پاورپوینت تاثیر آرایش بادبند ها بر رفتار سازهای فلزی در زلزله