عنوان(مجتمع مسكونی نور با تاكید بر اقلیم منطقه 20 ص)

مجتمع مسكونی نور با تاكید بر اقلیم منطقه 20 ص,دانلود مجتمع مسكونی نور با تاكید بر اقلیم منطقه 20 ص,دانلود تحقیق مجتمع مسكونی نور با تاكید بر اقلیم منطقه 20 ص,دانلود تحقیق در مورد مجتمع مسكونی نور با تاكید بر اقلیم منطقه 20 ص,مجتمع مسكونی نور با تاكید بر اقلیم منطقه,دانلود مجتمع مسكونی نور با تاكید بر اقلیم منطقهمجتمع مسكونی نور با تاكید بر اقلیم منطقه 20 ص|40227365|flh1449028|
هم اکنون فایل با مشخصه ی مجتمع مسكونی نور با تاكید بر اقلیم منطقه 20 ص وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقیق در مورد مجتمع مسكونی نور با تاء كید بر اقلیم منطقه

برنامه فیزیكی

ضوابط محدوده بر اساس طرح هادی شهر نور به قرار زیر است:

سطح اشغال مجاز : 50 درصد (در مجتمع های مسكونی این رقم بین 30 تا 45 می باشد.) تراكم منطقه: متوسط – 100 درصد حد نصاب تفكیك:250 متر مربع تراكم جمعیتی : 1/4 نفر ارتفاع مجاز : 2 طبقه سرانه مسكونی : 50 متر مربع سرانه فضای سبز : 5 متر مربع

براساس طرح بالا دست سهم هر یك از عناصر شهری سازنده یك مجتمع مسكونی به قرار زیر میباشد:

عنوان

درصد سطح اشغال

مساحت مورد اشغال

فضای مسكونی

30 درصد

2700 متر مربع

راه ها و معابر

15 درصد

1350 متر مربع

فضای سبز و باز

50 درصد

4500 متر مربع

فضای خدماتی

5 درصد

450 متر مربع

با توجه به محاسبات طرح هادی نور جهت تعیین جمعیت در سال 87 تعداد واحدها وساكنین انها به قرار زیر خواهد بود :

36 =250÷9000

تعداد قطعات مجاز براساس حد نصاب تفكیك طرح هادی در این منطقه 36 قطعه میباشد كه با توجه به تراكم مجاز هر دارای 2 واحد مسكونی می باشند 72=2×36

و با استناد به طرح هادی در هر قطعه 5 نفر ساكن خواهند شد: نفر 180=5×36

اما بادر نظر گرفتن مطالعات جمعیتی و تراكم جمعیتی 1/4 میتوان جمعیت ساكن را به قرار زیر تعیین نمود:

نفر 295 = 72×1/4

محاسبه مساحت واحد های مسكونی

با مطالعه شرایط جمعیتی شهر نور در اخرین امارگیری در سال 75 بیشترین جمعیت شهر به گروه های سنی زیر اختصاص یافته است:"14-10" و " 19- 15" و " 9-5" كه به ترتیب این ارقام در سال 87(طبق طرح هادی ) برابر با " 27-23" و "32-28" و " 22-18 " خواهد بود .

با توجه به این امار و همچنین در نظر گرفتن تراكم جمعیتی شهر (1/4) میتوان چنین نتیجه گرفت كه بیشترین جمعیت شهر را زوجهای جوان و یا خانوار های 4نفره به خود اختصاص داده اند كه اولا" ضرورت ایجاد واحدهای 2 خوابه و سپس 3 خوابه را بیشتر می سازد.

با استناد به مطالعات طرح 5 و با نتایج مطالعات تطبیقی در صد فضاها در یك واحد مسكونی به شرح زیر است:

30 در صد فضای خواب و 32 -30 درصد فضای نشیمن و 40 - 38 درصد فضاهای اشپزخانه و سرویس ها و ارتباطی ها.

با توجه به مقادیر فوق سطح یك واحد مسكونی مناسب برای تیپ های مختلف2-3 خوابه را بدست می اوریم:

جهت داشتن سطح مورد نیاز برای خواب : فضاهای تكنفره (12) متر مربع و فضاهای خواب دو نفره (16) متر مربع بعلاوه یك متر مربع برای هر نفر فضای كمد در نظر گرفته می شود.

تیپ

((I تكخوابه

(II) دو خوابه

(III) سه خوابه

(IV) 4 خوابه

مساحت

55 -65

110-75

145-115

160-150

این سطوح بدون در نظر گیری سطح تراسها می باشد.

با توجه به نتایج مطالعات تطبیقی و با در نظر گیری مبانی طراحی 15 - 10 درصد سطح هر واحد برابر سطح تراس ان واحد می باشد.

طبق ضوابط طرح هادی سرویس پله هایی كه مساحت انها كمتر از 15 متر مربع است جزء زیر بنا محسوب نمی شوند.

بادر نظر گیری سطح تراسها ( 10 %)سطح هر واحد و همچنین سطح خدماتی (5%) سطح كل سایت حدود 85 در صد كل زیر بنا به واحدهای مسكونی اختصاص می یابد كه رقمی معادل با( 7650 متر مربع ) می باشد .

با توجه به سطح زیر بنای مجاز درصد و تعداد واحدهای بدست امده از محاسبات به قرار زیر می باشد:

تیپ واحدها

مساحت واحد

( m2)

درصد اختصاص واحد

از كل

مساحت واحدها

از كل( m2)

تعداد واحد ها

I

55-65

5 درصد

400

8

II

110-75

50 "

3850

40

III

145-115

30 "

2300

18

IV

160-150

15 "

1100

6

جمع كل

متوسط سطح هر واحد: 106 "

100 "

7650

72

با توجه به جدول فوق متوسط جمعیت كل ساكن در سایت عبارت خواهد بود از:

نفر 282 =(8*2)+(40*3.5)+(18*5)+(6*6)

سهم هر فرد از سایت متر مربع 32 = 9000:282

و همچنین تراكم جمعیتی هر واحد مسكونی حدود 4 نفر می شود.

فضای سبز لازم با توجه به جمعیت بدست امده به قرار زیر می باشد:

فضای سبز لازم = تعداد نفرات * سرانه خالص فضای سبز

متر مربع 1410 = 282 * 5

كه سطح اختصاص یافته به فضای سبز و باز در این مجموعه 4000 متر مربع می باشد.

و در حدود 800 متر مربع نیز به فضاهای باز خصوصی اختصاص می یابد.


مطالب دیگر:
🔥فیلم آموزشی آنالیز حرارتی یک قطعه‌ تحت شار حرارتی🔥تحقیق بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني🔥تحقیق تأثير دو شيوه پياده روي تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيم هاي CPK و LDH سرم در پسران مبتدی🔥تحقیق تجزيه و تحليل جريان منابع در شرکت توسعه و عمران شهرستان نائين🔥تحقیق فقر و تورم🔥تحقیق آمار توزيع سني 50 نفر🔥تحقیق آمار دوستان چه اثري بر انسان دارند؟🔥تحقیق آمار رابطه بين سن اسب و علوفه مصرفي آن🔥تحقیق رابطه بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر🔥تحقیق فرزندسالاری🔥تحقیق علل فرار دختران از خانه🔥تحقیق فرار از خانه🔥تحقیق عوامل زمينه ساز در ايجاد روابط سالم و ناسالم ميان دختر و پسر🔥تحقیق عوامل بزهكاري جوانان🔥تحفیق عوامل ازدواج موفق🔥تحقیق علل پرخاشگري در كودكان🔥تحقیق عقب ماندگی ذهنی و علل آن🔥تحقیق عقب ماندگى هوشى🔥تحقیق عروسک‌ ها، اولین وسایل ارتباط جمعی بشر🔥جزوه کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی🔥تحقیق شرايط و چگونگى عدالت امام جماعت و نحوه احراز آن🔥تحقیق توجه خاص در مشاوره‌ رواني كودكان🔥تحقیق شادي زندگي، غم انساني🔥تحقیق سفته🔥تحقیق شكست بنیان خانواده در غرب