عنوان(اصول و فنون مذاکره و مذاکرات تجاری در قالب پاورپوینت)

دانلود پاورپوینت,دانلود تحقیق مدیریت,مدیریت مذاکره, مذاکرات تجاری,موفقیت در مذاکره,پاورپوینت مذاکره,تعریف مذاکره,ضرورت مذاکره ,انواع مذاکره,جایگاه مذاکره,پروسه اجرایی ,دیدگاه مدیریت مذاکره ,تاکتیک های مذاکره,آداب و تشریفات ,مذاکرات ,تعاصول و فنون مذاکره و مذاکرات تجاری در قالب پاورپوینت|39008300|flh1449028|
هم اکنون فایل با مشخصه ی اصول و فنون مذاکره و مذاکرات تجاری در قالب پاورپوینت وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

خلاصه:

تعریف مذاکره :
مذاکره عبارتست از جریان مداوم رفت و برگشت ارتباطات به منظور رسیدن به یک تصمیم مشترک .

سوال : اساسا مذاکره تا چه میزان در رسیدن به هدف نقش دارد ؟
مذاکرات در تمامی شکل های آن تنها وسیله ایی که می تواند بین دو نفر ویا دو گروه ارتباط برقرار کند که نتیجه آن رسیدن به فقط یک چیز است آنهم دستیابی به زبان مشترک تنها و کاربردی ترین نتیجه یک مذاکره در درک صحیح طرفین از گفتار ؛ نوشتار و مواردی است که ممکن است حتی بیان هم نشود.


فهرست مطالب موجود :
• تعریف مذاکره
• ضرورت مذاکره
• انواع مذاکره
• جایگاه مذاکره در یک پروسه اجرایی
• موارد مهم از دیدگاه مدیریت مذاکره
• تاکتیک های مذاکره
• آداب و تشریفات در مذاکرات
• تعیین محل مذاکره ؛ تغییر در صورت لزوم
• مذاکره به عنوان عامل نهایی در موفقیت


مطالب دیگر:
قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی جدید 1392جزوه توپولوژی جبری استاد فخریجزوه درس مدیریت ارتباط با مشتریپاورپوینت بررسی استانداردهای خدمات پس از فروشمقابله با مفاسد اداری و اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جدید 1392ماهیت فساد اقتصادی و بررسی نظریه های جرم شناختی آنرویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتواییتعیین کیفر مفسدین اداری و اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جدیدبررسی و مقایسه تطبیقی حد زنا در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامیبررسی راههای اثبات و مجازات زنا در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامیبررسی شهود و اقرار در زنا در فقه امامیهکیفیات مخففه برای کودکان بزهکار در قانون مجازات اسلامی جدید و دیگر قوانین موضوعهبررسی جهات مخففه مجازات در خصوص کودکان بزهکار و آثار آن مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر قوانینمبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری و قوانین موضوعهتخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایرانآثار اعمال کیفیات مخففه در مورد اطفال بزهکاربررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده احکام جزایی قانون مجازات اسلامی جدیدبررسی تحولات شکلی و ماهوی قانون مجازات اسلامی جدیدعفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی جدید از منظر فقه و حقوقشناسایی ابهامات نهاد عفو متهمان و محکومان و بررسی ماهیت فقهی و حقوقی آن ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی جدید و دیدگاه فقهیبزهکاری اطفال در حقوق کیفری ایران و ترکیهبزهکاری اطفال و مسئولیت کیفری انها در حقوق ایران و ترکیه و تحلیل قواعد حاکم بر آنهاعوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران و ترکیه