عنوان(رساله مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء امنیت اجتماعی ساکنین)

رساله مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء امنیت اجتماعی ساکنینرساله مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء امنیت اجتماعی ساکنین|31012652|flh1449028|
هم اکنون فایل با مشخصه ی رساله مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء امنیت اجتماعی ساکنین وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود فایل معماری کامل
در قالب فایل word و متشکل از 125 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت


هدف از ایجاد مکان های مختلف برای اسکان دادن آدمی ایجاد آرامش و امنیت می باشد که به همین منظور خانه ها و مکان های مختلف ساخته میشوند تا انسان در آسایش و آرامش باشد که این مرد بیشتر از هر موضوع دیگری مورد توجه معماران می باشد تا علاوه بر ایجاد مکان هایی با سلیقه و فرم و ایده جذاب و متناسب با هر نوع کاربری خاص حس امنیت و آسایش اجتماعی افراد ساکن در آن مکان نیز بوجود آید که این مورد بیشتر در طراحی مکان هایی همچون مجتمعات و برج ها و … کاربرد دارد و در همین رابطه رویکرد این مقاله و رساله ارائه شده در این مقاله رویکرد ارتقا امنیت اجتماعی ساکنین می باشد که در این رابطه اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقا امنیت اجتماعی ساکنین وجود دارد که در ادامه برای اطلاع از موارد موجود و محتوای این رساله میتوانید به مشاهده سر فصل های مربوطه بپردازید .

مطالعات ارشد مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء امنیت اجتماعی
مطالعات ارشد مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء امنیت اجتماعی
سر فصل های رساله

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه ——————————- ۲

۲-۱ بیان مساله —————————————– ۲

۳-۱ روش تحقیق ——————————————————- ۳

۴-۱ تعریف مفاهیم————————————— ۳

۵-۱ اهمیت مسئله ——————————————– ۴

۶-۱ چهارچوب نظری تحقیق———————————————۵

۱-۶-۱ احساس امنیت و جایگاه آن در نیازهای انسان ———————–۵

۲-۶-۱ امنیت در فضای شهری ————————————–۵

۷-۱ ساختار رساله ————————————-۶

فصل دوم : مبانی نظری

۱-۲ مفهوم امنیت و ابعاد آن ———————————- ۸

۲-۲ ابعاد امنیت ————————————————-۱۱

۳-۲ ویژگی های امنیت ———————————–۱۱

۴-۲ تحول امنیت ————————————– ۱۱

۵-۲ امنیت اجتماعی واحساس امنیت —————————–۱۲

۶-۲ ابعاد امنیت اجتماعی ———————————— ۱۳

۱-۶-۲ بعد عینی امنیت اجتماعی —————————— ۱۳

۲-۶-۲ بعد ذهنی امنیت اجتماعی ——————————- ۱۴

۷-۲ امنیت قابل قبول و احساس امنیت ————————–۱۴

۸-۲ فضا ————————————– ۱۵

۹-۲ فضاهای معماری ——————————۱۵

۱-۹-۲ فضاهای خارجی ———————————- ۱۶

۲-۲۵-۲ فضای داخلی ————————————— ۱۶

۳-۹-۲ فضاهای ساختاری —————————— ۱۷

۴-۹-۲ طراحی داخلی —————————–۱۷

۱۰-۲ فرم فضایی ————————————- ۱۸

۱۱-۲ ابعاد فضایی —————————— ۱۸

۱۲-۲ گذار فضایی ——————————– ۱۹

۱۳-۲ مسکن چیست؟ سکونت یعنی چه؟ ——————————- ۱۹

۱۴-۲ پیشینه معماری و مسکن————————————— ۲۰

۱۵-۲ تعاریف و مفاهیم مسکن —————————————– ۲۱

۱۶-۲ خصوصیات کالبدی———————————– ۲۳

۱۷-۲ ویژگیهای مسکن مطلوب———————————- ۲۶

۱۸-۲ مسکن درایران ——————————— ۲۶

۱۹-۲ مجتمع مسکونی ——————————- ۲۷

۲۰-۲ علت ایجاد مجتمع های مسکونی ——————————–۲۸

۲۱-۲ انواع مجتمع های مسکونی ——————————- ۲۸

۲۲-۲ علل ایجاد مجتمع های پلکانی ———————————۲۹

۲۳-۲ فرهنگ آپارتمان نشینی ———————– ۲۹

۲۴-۲ واحد همسایگی چیست ———————————–۳۰

۲۵-۲ حمل و نقل در خارج از بافت مسکونی ———————————— ۳۱

۲۶-۲ حریم اجتماعی و خصوصی ——————————- ۳۱

۲۶-۲ حریم اجتماعی و خصوصی —————————- ۳۱

۲۷-۲ هویت اجتماعی ——————————————— ۳۳

۱-۲۷-۲ انجمن‌های اجتماعی و تعاونی‌های اقتصادی —————————– ۳۴

۲-۲۷-۲ هم صدایی و وحدت نظر و عقیده ——————————- ۳۴

۲۸-۲ معرفی مجتمع مسکونی —————————————–۳۵

۲۹-۲ بررسی شاخص های اصلی مسکن اجتماعی —————————-۳۶

۳۰-۲ تیپولوژی سایت در مسکن اجتماعی ———————– ۳۶

۳۱-۲ بررسی ضوابط و استانداردهای مسکن اجتماعی ———————————۳۸

۳۲-۲ ضریب پارکینگ————————————— ۴۲

۳۳-۲ کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی ————————————- ۴۲

۳۴-۲ بررسی نیازها و رفتارهای سکونت ————————————- ۴۳

۳۵-۲ ریشه شناسی واژه —————————————- ۴۳

۳۶-۲ توسعه تاریخی —————————— ۴۴

۱-۳۶-۲ دهه ۱۹۶۰ ———————————————– ۴۴

۲-۳۶-۲ دهه ۱۹۷۰ —————————————— ۴۷

۳-۳۶-۲ دهه ۱۹۸۰ ———————————- ۴۸

۴-۳۶-۲ دهه ۱۹۹۰ ———————————— ۴۹

۵-۳۶-۲ دهه ۲۰۰۰ —————————- ۵۱

۳۷-۲ رویکردهای موضوع ——————————– ۵۴

۱-۳۷-۲ نسل اول CPTED —————————-54

۱-۱-۳۷-۲ اصول طراحی نسل اول CPTED ———————-55

۲-۱-۳۷-۲ روش های دستیابی به قلمروبندی———————۵۵

۲-۳۷-۲ راهکارهای افزایش نظارت طبیعی————————–۵۷

۲-۳۷-۲ اصول طراحی CPTED / پیشرفته ———————۵۸

۳-۳۷-۲ نسل دوم CPTED ————————————– ۶۰

۱-۳-۳۷-۲ اصول طراحی نسل دوم CPTED —————————– ۶۱

۳۸-۲ مدل امنیت گستری برای پایداری محله ——————-۶۴

۱-۳۸-۲ اجرای مرحله به مرحله مدل safeGrowth در آپارتمان های سن رومانووی ———— ۶۶

۳۹-۲ پیاده سازی برنامه safeGrowth ————————— 68

۴۰-۲ بررسی های نمونه موردی مجتمع های مسکونی ——————— ۷۱

۱-۴۰-۲ مجموعه مسکونی زیتون اصفهان—————————– ۷۱

۲-۴۰-۲ مجتمع مسکونی آذران —————————————- ۷۴

۳-۴۰-۲ مجتمع پرند————————————– ۷۷

۴-۴۰-۲ مجتمع مسکونی Housing Type PY ———————– ۷۹

۵-۴۰-۲ مجتمع مسکونی KLINT ——————————— ۸۰

۶-۴۰-۲ مجتمع مسکونی BODEGRAAF SETRAA TWEG ———————-۸۱

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۱-۳ معرفی استان‌ گلستان‌ ————————– ۸۵

۲-۳ اقلیم استان گلستان ————————————– ۸۶

۳-۳ جغرافیای طبیعی استان گلستان ——————————–۸۸

۱-۳-۳ محیط زیست طبیعی———————————- ۸۸

۲-۳-۳ آب و هوای استان گلستان —————————- ۸۸

۴-۳ معرفی شهرستان گنبد—————————————– ۸۸

۵-۳ تقسیمات کشوری ————————————— ۸۹

۶-۳ پیشینه تاریخی ——————————- ۸۹

۷-۳ آب و هوا شهر گنبد کاووس ——————— ۹۰

۸-۳ منابع آب——————————— ۹۰

۹-۳ ویژگیهای جمعیتی شهرستان گنبد کاووس ————————- ۹۱

۱۰-۳ ظرفیت کشاورزی ———————————- ۹۱

۱۱-۳ صنعت و معدن——————————– ۹۲

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

۱-۴ عوامل موثر بر طراحی سایت ——————– ۹۴

۲-۴ تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سایت ———————– ۹۴

۳-۴ قرارگیری نسبت به خورشید ———————————– ۹۵

۴-۴ نسبت سطح طبقه —————————— ۹۵

۵-۴ زاویه مانع نور —————————– ۹۶

۶-۴ تاثیر باد در طراحی سایت ————————— ۹۷

۷-۴ اثر ونتوری در باد ——————————–۹۷

۸-۴ پدیده مونرو ————————– ۹۷

۹-۴ تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی ———————- ۹۸

۱۰-۴ ابعاد فضاهای خانه و تاثیر مبلمان در معماری داخلی ————————– ۹۹

۱۱-۴ ابعاد پذیرائی و نشیمن ———————– ۱۰۰

۱۲-۴ فضای خواب ——————————– ۱۰۱

۱۳-۴ سرویس های بهداشتی ———————————-۱۰۱

۱۴-۴ پارکینگ ————————۱۰۲

۱۵-۴ مطالعات طراحی تجهیزات —————————- ۱۰۲

۱۶-۴ انتخاب سازه و سیستم های ساختمانی ————————- ۱۰۳

۱۷-۴ ایمنی در برابر حریق ————————————۱۰۴

۱۸-۴ مکانیزم حرکت دود در ساختمان —————————۱۰۴

۱۹-۴ انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی —————— ۱۰۴

۲۰-۴ عدم ایجاد سایه ساختمان ها بر روی هم —————————– ۱۰۵

۲۱-۴ استفاده از باد در تنظیم شرایط محیطی ——————————- ۱۰۵

۲۲-۴ عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی —————————- ۱۰۵

۲۳-۴ تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی —————— ۱۰۶

۲۴-۴ ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی —————————— ۱۰۷

۲۵-۴ حیاط ——————————– ۱۰۷

۲۶-۴ پله فرار و آسانسور —————————————— ۱۰۸

۲۷-۴ پخی ————————————————– ۱۰۸

۲۸-۴ پیش آمدگی ساختمانی در گذرها —————————– ۱۰۸

۲۹-۴ رعایت محدودیت ارتفاع —————————– ۱۰۹

۳۰-۴ پارکینگ ————————————- ۱۰۹

۳۱-۴ سازمان خانه ——————————– ۱۰۹

۳۲-۴ سازمان فضایی خانه های تاریخی ————————-۱۱۱

۳۳-۴ سازمان فضایی خانه های معاصر —————————– ۱۱۱

۳۴-۴ رابطه همسایگی ——————————————– ۱۱۱

۳۵-۴ حریم —————————- ۱۱۲

۳۶-۴ مسکن و اقلیم ———————————۱۱۲

۳۷-۳ عملکرد و تجهیزات خانه ———————————-۱۱۲

۳۸-۴ تأمین کیفیت محیط مسکونی ———————— ۱۱۳

۳۹-۴ تأسیسات ———————————- ۱۱۴

۴۰-۴ عملکرد و تجهیزات مسکن ——————————————۱۱۴

۱-۴۰-۴ عرصه مشترک ————————————————-۱۱۴

۲-۴۰-۴ عرصه والدین —————————————— ۱۱۵

۳-۴۰-۴ عرصه فرزندان ———————————————- ۱۱۶

۴-۴۰-۴ عرصه خویشاوند- فرد یا افراد همراه خانواده ————————— ۱۱۶

۵-۴۰-۴ عرصه مهمان ——————————————– ۱۱۷

۶-۴۰-۴ فضاهای بهداشتی —————————— ۱۱۸

۷-۴۰-۴ نگهداری وسایل اضافی—————————————–۱۱۹

۴۱-۴ شبکه دسترسی ———————————— ۱۱۹

۴۲-۴ ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی ————————— ۱۲۰

۴۳-۴ ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازی———————————- ۱۲۰

۴۴-۴ نور—————————————– ۱۲۲

منابع و مآخذ


مطالب دیگر:
🔗هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه و باغبانی🔗هوش تجاری🔗هوش مصنوعی توزیع شده🔗هوش مصنوعی در کاربریهای پزشکی🔗هوش مصنوعي فصل هفتم🔗هوش مصنوعي و عامل های منطقی🔗هوش مصنوعي فراتر از جست و جوی کلاسیک🔗هوش مصنوعي🔗هوش،،تعریفهای مختلف و بهره هوشی 22 اسلاید🔗هوشمندي بازار به منظور تعيين استراتژي و برنامه ريزي🔗هویت واقتدار ملی🔗هیدرو موتور🔗هیستامین وآنتی هیستامین🔗هيجان چيست؟🔗یادگیری درخت تصمیم🔗یادگیری و انواع آن🔗یادگیری🔗یرقان یا زردی🔗یک ارائه خوب جلسه دفاع از پایان نامه🔗یک پارادایم چگونه ایجاد میشود🔗یکپارچه سازی خدمات کتابخانه های دیجیتال🔗یکپارچه سازی و مدل سازی سازمان🔗یولاف گیاه 25 اسلاید🔗یونجه🔗يادگيري توام با درآمد