عنوان(رساله مجتمع اقامتی تفریحی سالمندان با رویکرد همساز با اقلیم)

رساله مجتمع اقامتی تفریحی سالمندان با رویکرد همساز با اقلیمرساله مجتمع اقامتی تفریحی سالمندان با رویکرد همساز با اقلیم|31012649|flh1449028|
هم اکنون فایل با مشخصه ی رساله مجتمع اقامتی تفریحی سالمندان با رویکرد همساز با اقلیم وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود فایل معماری کامل
در قالب فایل word و متشکل از 125 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

خانه های سالمندان از مهمترین نهاد هایی هستند که باید مورد توجه باشند و در تعداد مشخص بنا به تقاضا و نیاز وجود داشته باشند تا افراد سالمند بتوانند با مراجعه به این مکان از امکانات مناسبی برخوردار باشند از سوی دیگر با توجه به اینکه جمعت ایران در میانسالی به سر میبرند طراحی خانه های سالمندان در نقاط مختلف کشور میتواند برنامه ریزی مناسبی برای تقاضا های زیاد در سال های آینده باشد زیرا مدیریت این موارد نیازمند برنامه ریزی و تدابیر از پیش تعیین شده می باشد . اما علاوه بر این مورد آنچه که مورد توجه می باشد معماری و طراحی خانه های سالمندان می باشد که طراحی چنین مکانی با رعایت استاندارد ها و ضوابط طراحی نیازمند داشتن اطلاعات دقیق در این رابطه می باشد که در این راستا نمونه مطالعات مختلفی ارائه داده ایم و در این مقاله نیز مطالعات مجتمع اقامتی تفریحی سالمندان را ارائه میدهیم که در ادامه میتوانید به مشاهده سر فصل های مربوطه بپردازید .

مطالعات ارشد مجتمع اقامتی تفریحی سالمندان
مطالعات ارشد مجتمع اقامتی تفریحی سالمندان
فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه —————————————————— ۱

۱-۲- بیان مساله —————————————————- ۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت مسأله —————————————— ۳

۱-۴- سوابق مربوط ————————————————- ۵

۱-۴-۱- در زمینه شناخت نیازهای سالمندان——————————— ۵

۱-۴-۲- در زمینه تاثیرات متقابل محیط و کیفیت زندگی سالمندان —————— ۵

۱-۴-۳- در زمینه معماری همساز با اقلیم ———————————– ۶

۱-۵- فرضیه ها —————————————————- ۶

۱-۶- اهداف تحقیق ————————————————- ۷

۱-۷- نوع روش تحقیق ———————————————– ۷

۱-۸- ساختار رساله ————————————————- ۷

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

بخش اول : سالمند و سالمندی

۲-۱-۱- مقدمه —————————————————- ۹

۲-۱-۲- پیری —————————————————– ۹

۲-۱-۲-۱- مفهوم پیری ———————————————– ۹

۲-۱-۲-۲- مراحل پیری ——————————————— ۱۱

۲-۱-۲-۳- نشانه های پیری ——————————————- ۱۱

۲-۱-۳- سالمندی فصل کمال شخصیت ———————————– ۱۵

۲-۱-۴- دیدگاه و نظر اسلام راجع به سالمندان —————————— ۱۵

۲-۱-۴-۱- سالمندان در قرآن —————————————— ۱۵

۲-۱-۴-۲- سالمندان در احادیث و روایات ——————————— ۱۶

۲-۱-۵- دیدگاه های مختلف در مورد سالمندان ——————————۱۶

۲-۱-۵-۱- سالمندی در فرهنگ و ادبیات ایرانی—————————— ۱۶

۲-۱-۵-۲- سالمندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ———————۱۷

۲-۱-۵-۳- نظریه های مربوط به سالمند و خانواده —————————- ۱۷

۲-۱-۶- خانه های سالمندان ——————————————- ۱۹

۲-۱-۶-۱-جایگاه اجتماعی سالمندان درگذشته —————————— ۱۹

۲-۱-۶-۲- جایگاه اجتماعی سالمندان در جواع امروز ————————– ۲۰

۲-۱-۷- معضلات زندگی خانوادگی برای سالمندان و خانواده ها —————— ۲۲

۲-۱۲-۷-۱- اختلاف پیر و جوان —————————————-۲۲

۲-۱-۷-۲- دخالتها ————————————————- ۲۳

۲-۱-۷-۳- سلب قدرت و استقلال از سالمندان ——————————۲۳

۲-۱-۷-۴-سوء رفتارها با سالمندان ————————————– ۲۳

۲-۱-۷-۵- تغییر نقشها در خانواده ————————————— ۲۴

۲-۱-۸- دلایل سپردن سالمندان به خانه های سالمندان ————————- ۲۴

۲-۱-۸-۱- دلایل خانوادگی ——————————————- ۲۴

۲-۱-۸-۲- دلایل اقتصادی ——————————————– ۲۵

۲-۱-۸-۳- دلایل اجتماعی – فرهنگی————————————- ۲۶

۲-۱-۹- مزایا و معایب خانه های سالمندان ——————————— ۲۶

۲-۱-۱۰- ویژگی های جمعیتی —————————————– ۲۸

۲-۱-۱۰-۱- بررسی جمعیت سالمندان در جهان —————————– ۲۸

۲-۱-۱۰-۲- بررسی جمعیت سالمندان در ایران —————————– ۲۹

بخش دوم : تاثیر اقلیم در معماری ۲۹

۲-۲-۱- تاثیر اقلیم در معماری —————————————– ۲۹

۲-۲-۲- طراحی اقلیمی ———————————————- ۳۰

۲-۲-۲-۱- مکانیابی پروژه ——————————————– ۳۱

۲-۲-۲-۲- نظم و ترتیب و جهت گیری بنا——————————— ۳۱

۲-۲-۲-۳- مقاومت مصالح به کار رفته ———————————–۳۲

۲-۲-۲-۴- ضریب انبساط ——————————————–۳۴

۲-۲-۲-۵- طرح و شکل ——————————————– ۳۶

۲-۲-۲-۶- شکل بنا و نور و روشنایی———————————— ۳۶

۲-۲-۲-۷- شکل بنا و تعادل حرارتی ————————————- ۳۷

۲-۲-۲-۸- تهویه عرضی ——————————————– ۳۸

۲-۲-۲-۹- شکل بنا و برف و باران ————————————– ۳۹

۲-۲-۲-۱۰- شکل بنا و باد ——————————————– ۴۰

۲-۲-۲-۱۱- ضرایب راحتی و آسایش ساختمان —————————– ۴۱

۲-۲-۳- موقعیت ساختمان در پلان————————————— ۴۲

۲-۲-۴- ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ کارکرد —————————— ۴۴

بخش سوم : نمونه های موردی

۲-۳-۱- نمونه های داخلی ——————————————- ۴۵

۲-۳-۱-۱- آسایشگاه کهریزک—————————————— ۴۵

۲-۳-۱-۲- سرای سلامتی ——————————————– ۵۱

۲-۳-۲- نمونه های خارجی ——————————————- ۵۳

۲-۳-۲-۱- خانه سالمندان «Guild house»در فیلادلفیا «رابرت ونتوری» ———— ۵۳

۲-۳-۲-۲- مجتمع اقامتی سالمندان البشلس پارک —————————-۵۵

فصل سوم : شناخت بستر طرح

۳-۱- شرایط اقلیمی و آب و هوایی مازندران——————————– ۵۸

۳-۱-۱-توده هواهای موثر بر آب و هوای مازندران—————————- ۵۹

۳-۱-۲- اقلیم استان مازندران —————————————— ۶۰

۳-۲- ریشه یابی نام ساری ——————————————– ۶۱

۳-۳- پیشینه تاریخی شهر ساری —————————————- ۶۲

۳-۴- تاریخچه شهر ساری ——————————————- ۶۲

۳-۵- شهرستان ساری ———————————————- ۶۳

۳-۶- مشخصات جغرافیایی——————————————- ۶۴

۳-۷- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی————————————— ۶۴

۳-۸- در باره شهرستان ساری —————————————— ۶۵

۳-۸-۱- جمعیت ————————————————– ۶۶

۳-۹- سابقه تاریخی و جاذبه های جهانگردی——————————– ۶۶

۳-۱۰- وضعبت آب و هوایی ساری ————————————– ۶۷

۳-۱۰-۱- نمودار آب و هوا ——————————————- ۶۷

۳-۱۰-۲- جدول آب و هوا ——————————————- ۶۸

۳-۱۰-۳- نمودار دما ———————————————– ۶۸

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی و برنامه فیزیکی

۴-۱- ظرفیت سنجی بخش نگهداری روزانه ——————————– ۶۹

۴-۲- ظرفیت سنجی نگهداری هفتگی ———————————— ۶۹

۴-۳- ظرفیت سنجی سایر فضاها —————————————- ۷۰

۴-۴- استانداردها ————————————————– ۷۱

۴-۵- فضای نگهداری ———————————————–۷۱

۴-۵-۱- فضاهای نگهداری روزانه —————————————۷۲

۴-۵-۱-۱- فضاهای مربوط به سالمندان ———————————– ۷۲

۴-۵-۱-۱-۱- اتاق های سالمندان ————————————— ۷۲

۴-۵-۱-۱-۲- ابعاد اتاق های سالمندان ———————————— ۷۲

۴-۵-۱-۱-۳- دسترسی ها ——————————————– ۷۳

۴-۵-۱-۱-۴- بازشوها ———————————————- ۷۳

۴-۵-۱-۱-۵- وسایل مورد نیاز در اتاق خواب ——————————- ۷۴

۴-۵-۱-۱-۶- تختخواب———————————————-۷۴

۴-۵-۱-۱-۷- کمد ————————————————- ۷۵

۴-۵-۱-۱-۸- سایر وسایل ——————————————- ۷۵

۴-۵-۱-۱-۹- بالکن ————————————————۷۶

۴-۵-۱-۱-۱۰- کفپوش ——————————————— ۷۶

۴-۵-۱-۱-۱۱- رنگ آمیزی ——————————————- ۷۶

۴-۵-۱-۱-۱۲- روشنایی و نورپردازی————————————-۷۶

۴-۵-۱-۱-۱۳- امنیت و شرایط آسایش———————————— ۷۷

۴-۵-۲- فضاهای عمومی ——————————————— ۷۷

۴-۵-۲-۱- ورودی ————————————————- ۷۷

۴-۵-۲-۲- فیلتر ورودی ——————————————— ۷۸

۲-۵-۲-۳- سرسرا ————————————————- ۷۹

۲-۵-۲-۴- نگهبانی، اطلاعات وگیشه ————————————-۸۰

۲-۵-۲-۵- اتاق امانات و کمدهای سالمندان ——————————– ۸۰

۲-۵-۲-۶- سرویس های بهداشتی ————————————– ۸۰

۲-۵-۲-۷- حمام ————————————————– ۸۰

۲-۵-۲-۸- فضاهای نگهداری کودکان (مهد کودک) ————————— ۸۱

۲-۵-۲-۹- خدمات پزشکی ——————————————- ۸۱

۴-۵-۳- فضاهای مربوط به کارکنان ————————————– ۸۱

۴-۵-۳-۱- اتاق سرپرستار ——————————————– ۸۱

۴-۵-۳-۲- اتاق کارکنان ——————————————— ۸۲

۴-۵-۳-۳-رختکن و استراحت کارکنان ———————————– ۸۲

۴-۶- فضاهای نگهداری هفتگی—————————————– ۸۲

۴-۶-۱- فضاهای مربوط به سالمندان————————————- ۸۲

۴-۶-۱-۱- اتاق های سالمندان —————————————– ۸۲

۴-۶-۱-۲- سرویس های بهداشتی ————————————– ۸۳

۴-۶-۱-۳- حمام (دوش) ——————————————– ۸۳

۴-۶-۲- فضاهای عمومی ——————————————— ۸۴

۴-۶-۲-۱- نشیمن ————————————————- ۸۴

۴-۶-۲-۲- سرویس های بهداشتی————————————— ۸۴

۴-۶-۲-۳- اتاق کمک های اولیه—————————————- ۸۵

۴-۶-۳- فضاهای مربوط به کارکنان————————————– ۸۵

۴-۶-۳-۱- اتاق سرپرستار ——————————————– ۸۵

۴-۶-۳-۲- اتاق کارکنان ——————————————— ۸۵

۴-۶-۳-۳-رختکن و استراحت کارکنان ———————————– ۸۵

۴-۷- فضاهای اجتماعی ———————————————- ۸۵

۴-۷-۱- فضاهای آموزشی ——————————————– ۸۶

۴-۷-۱-۱- فضاهای آموزش نظری————————————— ۸۶

۴-۷-۱-۲- فضاهای آموزش علمی ————————————– ۸۷

۴-۷-۲- پشتیبانی فضاهای آموزشی ————————————– ۸۷

۴-۷-۲-۱- هال انتظار ———————————————– ۸۷

۴-۷-۲-۲- اتاق وسایل کمک آموزشی ———————————— ۸۸

۴-۷-۲-۳- اتاق استراحت مدرسین ————————————– ۸۸

۴-۷-۲-۴- سرویس های بهداشتی ————————————– ۸۸

۴-۸- فضاهای فرهنگی– مذهبی —————————————-۸۸

۴-۸-۱- کتابخانه ————————————————– ۸۸

۴-۸-۲- فضاهای ذخیره سازی اطلاعات ———————————– ۸۹

۴-۸-۳- فضاهای استفاده از اطلاعات ————————————-۹۱

۴-۸-۴- فضاهای اداری ———————————————-۹۱

۴-۹- آمفی تئاتر (سالن چند منظوره) ————————————- ۹۱

۴-۹-۱- فضاهای وابسته به تماشاگران ———————————— ۹۱

۴-۹-۲- تالار —————————————————- ۹۲

۴-۹-۳- هال ورودی ———————————————— ۹۲

۴-۹-۴- سرسرا ————————————————— ۹۳

۴-۹-۵- سرویس بهداشتی ——————————————– ۹۳

۴-۹-۶- صحنه ————————————————— ۹۴

۴-۹-۷- اتاق نمایش فیلم ——————————————— ۹۴

۴-۱۰- نمایشگاه ————————————————– ۹۴

۴-۱۱- نمازخانه ————————————————— ۹۵

۴-۱۲- فضاهای ورزشی———————————————- ۹۵

۴-۱۳- فضاهای فراغتی ———————————————- ۹۸

۴-۱۴- فضاهای رفاهی ———————————————- ۹۹

۴-۱۴-۱- تریا —————————————————- ۹۹

۴-۱۴-۲-رستوران ———————————————— ۱۰۰

۴-۱۵- فضاهای اداری ———————————————- ۱۰۰

۴-۱۵-۱- فضاهی اداری– مدیریتی————————————– ۱۰۱

۴-۱۵-۲- فضاهای اداری دفتری————————————— ۱۰۲

۴-۱۵-۳- فضاهای اداری– عمومی————————————– ۱۰۳

۴-۱۶- فضاهای خدماتی ——————————————– ۱۰۳

۴-۱۶-۱- رختشویخانه——————————————— ۱۰۳

۴-۱۶-۲- انبارها ————————————————- ۱۰۴

۴-۱۶-۳- تاسیسات ———————————————– ۱۰۴

۴-۱۷- فضاهای ارتباطی——————————————– ۱۰۴

۴-۱۷-۱- ارتباطات افقی ( راهروها ) ———————————— ۱۰۴

۴-۱۷-۲- ارتباطات عمودی —————————————— ۱۰۵

۴-۱۸- فضاهای باز ———————————————— ۱۰۷

۴-۱۸-۱- فضاهای باز عمومی —————————————- ۱۰۷

۴-۱۸-۱-۱- توصیه های کلی برای فضاهای باز عمومی ———————— ۱۰۹

۴-۱۸-۲- فضای باز باغبانی —————————————— ۱۱۰

۴-۱۸-۳- فضای باز ورزشی —————————————— ۱۱۱

۴-۱۸-۴- فضاهای باز فرهنگی —————————————- ۱۱۱

۴-۱۸-۵- فضاهای باز خدماتی—————————————- ۱۱۲

۴-۱۹- توصیه های کلی در طراحی ————————————- ۱۱۲

۴-۱۹-۱- نورپردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان ————– ۱۱۲

۴-۱۹-۲-توصیه های طراحی——————————————۱۱۴

۴-۱۹-۳- رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان ————- ۱۱۵

۴-۱۹-۴- شرایط آسایش ——————————————– ۱۱۷

۴-۱۹-۵- کفپوش های مناسب —————————————- ۱۱۸

۴-۱۹-۶- مبلمان و اثاثیه ثابت —————————————– ۱۱۹

۴-۱۹-۷- تعبیه وسایل اطفای حریق ————————————-۱۲۰

۴-۲۰- مسیرهای در فضای باز —————————————- ۱۲۰

۴-۲۰-۱- سطوح پیاده روی در فضای باز ——————————— ۱۲۰

۴-۲۰-۲- امنیت در فضای باز —————————————– ۱۲۱

۴-۲۱- جداول ریز فضاها ——————————————– ۱۲۱

منابع و مآخذ


مطالب دیگر:
آموزش صفر تا صد برنامه نویسی اندروید در ده روزنشریه هفته دفاع مقدسبرنامه ساز طلایی نسخه کامل بدون هیچ محدودیتیفايل لايه باز با موضوع تيكت نشان برچسبدانلودفایل ورد Word پروژه بررسی و ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرتتم تولد السا و آناجزوه بتن2دانلود فایل ورد WORD مقاله دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولیمجتمع آپارتمانیآموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپفایل تحت اکسل تحلیل و طراحی شالوده ماشین آلاتجزوه مکانیک محیط های پیوستهنسخه مود شده کافه بازارکسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونیدانلود برنامه ردیابی افراد از طریق شماره تلفن همراه روی نقشهنقشه اتوکدجزئیات گابیون بندینقشه اتوکد گابیون بندی برای حفاظت شیروانی هاآموزش دریافت شارژ رایگان ایرانسل ، همراه اولدرمان جوش صورتمجموعه پرفروشترین قالب های وردپرس101-آزمونهای مخرب و غبر مخرب در بتن و جوش و کاربرد آنها برای درک و ارزیابی گسیختگی عدم چسبندگی در سازه های تقویت شده با ورقه های FRP102-بررسی مزایای فناوری نوین سیستم فرمهای بتنی عایق(ICF)با رویکرد سبک سازی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانآموزش تضمینی کسب درآمد (100 % واقعی )آموزش کامل تعمیرات لامپ کم مصرف کاملا تخصصی و تصویری در قالب نرم افزار اندروید با قیمتی بسیار مناسبقالب نقشه برداری مسیر